TOT  31/96   Perushoitaja menehtyi voimakkaaseen allergiakohtaukseen tiskatessaan sillilautasta
Perushoitaja (nainen) oli töissä potilaan kotona. Hän sai voimakkaan allergisen reaktion, jonka ilmeisesti laukaisi kala-astioiden tiskaus. Hän menetti tajuntansa ambulanssikuljetuksen aikana ja menehtyi astmakohtaukseen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Yksityiskoti tai sen alueet (070)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalialan työ, päivähoito, eläinlääkintä, ympäristön- ja terveydensuojelutyö (100)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kontakti (19)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita