TOT  29/98   Säiliöautonkuljettaja löydettiin kuolleena auton vierestä kylmäaseman tankkien täytön yhteydessä
Säiliöauton kuljettaja löydettiin kuolleena miehittämättömältä jakeluasemalta säiliön kohdalta puolen yön aikaan. Säiliöautossa oli työvalot päällä, polttoaineen syöttö oli vapaapurku-menetelmällä ja säiliöt olivat jo tyhjentyneet. Kuljettaja on ilmeisesti pudonnut purkua tarkkaillessaan säiliön päältä kolme metriä alas.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita