TOT  25/99   Rakennusmies kaatui työmaalla
Työpäivän lopussa rakennusmies kiersi lukitsemassa työmaatiloja. Hänet nähtiin työmaalla klo 16.15, jolloin suussa oli verijälkiä. Seuraavana päivänä hän hakeutui sairaalaan, jossa hänet leikattiin. Hän menehtyi viikon kuluttua. Työmaalla oli havaittu lumisissa portaissa liukastumisen jälkiä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita