TOT  12/00   Työntekijä jäi purkutyössä alas romahtaneen kattolaatan alle
Kolme työntekijää oli purkamassa kaksikerroksisen varastotilan yläkerran tiiliseiniä. Kun yksi työntekijöistä oli purkamassa tiiliseinän viimeistä kulmaa, kattolaatta sortui. Kattolaatta putosi hänen päälleen, jolloin hän menehtyi heti. Kaksi muuta laatan alla työskennellyttä työntekijää loukkaantui lievästi, koska laatta jäi heidän puoleisesta päästään osittain pystyasentoon betoniterästen varaan. Tiiliseinän purkaminen tapahtui lekalla. Purkutyötä varten oli varattu henkilönostin, mutta sitä ei käytetty.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet (25)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita