TOT  9/00   Maalari jäi laituritasolla risteilijän 5. kannelta pudonneiden kaidelasien alle
Risteilijän 5. kannella 17 m:n korkeudessa laituritasosta urakoitsijan työntekijät purkivat kuljetus- ja nostotelineestä kaidelaseja. Telineen laiturin puoleiset lasit (10 kpl) kaatuivat, putosivat alas ja aiheuttivat laiturilla juuri kohdalla kävelleelle, toisen urakoitsijan palveluksessa olleelle maalarille kuolemaan johtaneet vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Teollisuus; koneiden ja laitteiden valmistus (ml. kulkuneuvot, sähkölaitteet) (D5)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita