TOT  20/01   Työnjohtaja jäi puristuksiin magneettinostimen ja rullaradan väliin
Automaattisen konelinjan hoitaja oli havainnut vesipattereita valmistavan linjan pysähtyneen. Tutkittuaan pysähtymisen syytä hän oli löytänyt tehtaan kunnossapidon työnjohtajan jääneen puristuksiin magneettinostimen ja rullaradan väliin. Työnjohtaja oli ilmeisesti mennyt automaattisen linjan vaara-alueelle tarkastamaan edellisenä iltana vaihdettuja rullia. Työnjohtaja saatiin irrotettua puristuksesta lankkujen ja putkien avulla. Hän menehtyi tapaturmapaikalle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita