TOT  5/12   Kattojen kunnostustöissä sattuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Rakennusliike uusi kerrostalon bitumikattoa. Yksi työntekijöistä oli poistamssa vanhaa pinnoitetta ja veti katolla bitumileikkuria perässään ja putosi katon kaiteettomalta kohdalta asfaltille 12 metrin korkeudesta ja menehtyi. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on toimintansa aikana tutkinut lukuisia rakennusten kattojen kunnostustöissä sattuneita työpaikkakuolemantapauksia. Aiemmin tutkituista kuolemantapauksista sekä tästä uusimmasta tapauksesta laaditaan teematutkinta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 33
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste Määrittelemätön (0)
Ammatti Muu palvelutyö (990)
Työtehtävä (koodi) Ei tietoja (00)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Ei tietoja (00)
Vahingoittumistapa (koodi) Ei tietoja (00)
Toimiala Kaivostoiminta ja louhinta (C1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa