TOT  20/10   Työntekijä jäi kaatuneen vanerirullakon alle
Työntekijä NN (50 v.) oli iltavuoron päättyessä päättänyt lähteä hakemaan vanereita sa-haushallilta valmiiksi aamuvuoroa varten. Hän vei kuljetusrullakon lastausovesta ulos. NN:n käsitellessä rullakkoa pihalla se kaatui hänen päälleen. Kuormatun rullakon runkorauta osui NN:n ohimon kohdalle. NN kuoli.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan mutta moottorittoman (32)
Poikkeama (koodi) Esineen (kannetun, siirretyn, käsitellyn jne.) hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (44)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita