TOT  10/10   Maalari kuoli hiekkapuhallustyössä
Maalari NN (54-v.) hiekkapuhalsi teräksisen hissikuilun valumuottia sen sisäpuolelta. Ilmeisesti hän kaatui, jolloin puhallussuutin jäi hänen alleen. Hiekkapuhallussuihku osui NN:ään. Lopulta NN putosi muotin reunalta maahan noin metrin korkeudelta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Kädessä pidettävän työkalun sekä työkalulla työstettävän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (43)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti leikkaavaan, terävään, kovaan, karkeaan aineelliseen tekijään (50)
Toimiala Teollisuus; koneiden ja laitteiden valmistus (ml. kulkuneuvot, sähkölaitteet) (D5)
Yrityksen rooli Alihankkija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita