TOT  11/10   Työntekijä putosi hevosen selästä
Agrologi-harjoittelija NN:n (23-v.) työtehtävänä oli viedä hevonen n. 1-2 km:n päässä olevalle laitumelle. Ratsastus oli kielletty. Tallilta lähdettäessä NN oli kiellosta huolimatta noussut ratsaille. Jonkun ajan päästä hevosen havaittiin olevan vapaana ja NN löytyi tieltä istumasta valitellen kovaa pääkipua. Hän ei käyttänyt ratsastuskypärää. NN menehtyi sairaalassa kahden päivän kuluttua saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Huoltoalue, korjaamo (012)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 23
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Maa- ja kalatalouden tehtävät (31)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 30 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat erityiset työsuoritukset (39)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita