TOT  26/03   Konepäällikkö hukkui hinaajan upottua
Hinaajavarustamon kaksi alusta antoivat hinausapua satamaan saapuvalle konttialuksel-le. Luotsin määräyksestä avustettavan aluksen potkureita alettiin käyttää aluksen oikai-semiseksi, ettei se ajautuisi pois väylältä. Aluksen perässä ollut jarruttava hinaaja joutui aluksen potkurivirtaan, jolloin hinaaja kallistui nopeasti ja kaatui. Hinaajan konepäällikkö NN (53-v.) ei kyennyt uimaan paikalle tulleeseen toiseen hinaajaan, vaan hukkui tapah-tumapaikalle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste ()
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) ()
Työsuoritus (koodi) ()
Poikkeama (koodi) ()
Vahingoittumistapa (koodi) ()
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita