TOT  3/07   Työkoneenkuljettaja hukkui puskutraktorin suistuttua mereen
Satama-altaaseen rakennettiin pengerrystä louheesta. Puskutraktorin kuljettaja NN oli tekemässä pengerrystä, kun hänen ohjaamansa kone suistui ahtojään alle mereen. NN hukkui työkoneen mukana.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 43
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita