TOT  5/86   Pakkauskoneen hoitaja, säkittäjä, menehtyi jäätyään laskeutuvan siirtimen ja kiinteän palkin väliin automaattisella säkityslinjalla.
Pakkauskoneen hoitaja, säkittäjä, menehtyi jäätyään laskeutuvan siirtimen ja kiinteän palkin väliin automaattisella säkityslinjalla. Kone oli ympäröity suoja-aidalla mutta sen sisälle pääsyä ei oltu estetty.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita