TOT  16/92   Kuolemaan johtanut työtapaturma selluloosan keittokattilaa tarkastettaessa
Kuolemaan johtanut työtapaturma selluloosan keittokattilaa tarkastettaessa. Tarkastaja laskeutui tuulettamattomaan kattilaan ja menehtyi tukehtumalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muu palvelutyö (990)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 30 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat erityiset työsuoritukset (39)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita