TOT  26/93   Sukeltajan kuolemaan johtanut työtapaturma hänen noustuaan pintaan kahden toisiaan kohti liikkuvan aluksen välistä
Sukeltajan kuolemaan johtanut työtapaturma hänen noustuaan pintaan kahden aluksen välistä, jotka merenkäynnissä liikkuivat toisiaan kohti.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Uida, sukeltaa (66)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita