TOT  15/95   Vesikasvileikkurin käyttäjä jäi alaslaskeutuneen teräkehikon ja laitteen rungon etureunan väliin
Vesikasvileikkurin kuljettaja oli tuntemattomasta syystä kurottautunut leikkuuterien kehikon ollessa yläasennossa vesikasvileikkurin reunuksen yli ja vaikuttanut ilmeisesti jalallaan ohjausvipuun, joka hydraulisesti laskee kehikkoa. Kuljettaja puristui reunan ja kehikon väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita