TOT  11/96   Paine nousi suureksi höyrykattilan elementissä, jolloin hitsattu päätylaippa repeytyi irti ja sinkoutui asentajaa päin
Asentaja oli valmistelemassa iltayöstä yksin matalapaineisen kattilan tulistin- ja höyrystinosan koeponnistusta. Asentaja täytti painepesurilla suljetuksi tilaksi virheellisesti jäänyttä tulistinosaa, jolloin paine nousi noin 5-kertaiseksi verrattuna suunniteltuun koepaineeseen. Ylipaineen takia noin 50 kilon painoinen hitsattu putken pääty sinkoutui asentajaa päin aiheuttaen vakavia sisäisiä vammoja.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita