TOT  3/96   Työntekijä puristui kuoliaaksi kuljettimen kaukalossa poikittain liikkuvien kolalevyjen ja kaukalon aukon väliin
Kolakuljetinta oltiin ottamassa käyttöön: Luukkuja ei kuitenkaan saatu lumesta ja jäästä johtuen kiinni kuljettimen ulkopuolelta. Laitosmies meni suorittamaan puhdistusta aukon sisältä seisoen alemmalla kuljettimella ja ulottuen noin puoleen vartaloonsa asti kourun ohjan yläpuolelle. Ylempi kuljetin käynnistettiin hiomon valvomosta sopimuksen mukaisesti, jolloin tapaturman uhri puristui kuoliaaksi kuljettimen kaukalossa kolalevyjen ja kaukalon aukon reunan väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita