TOT  1/97   Rakennusmestari jäi piikkaustyössä katkenneen ontelolaatan alle
Rakennustyömaalla jälkiasennettiin laatan asennusteräksiä. Ne valettiin uraan, joka piikattiin ontelolaatan yläpintaan koko laatan levyisenä ja laatan puoleenväliin ulottuvana. Vastaava asennustyöjohtaja työskenteli samaan aikaan ontelolaatan alla. Ontelolaatta katkesi piikkauksen heikennettyä laatan lujuutta olennaisesti ja rakennusmestari puristui sortuneen laatan alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen käsikäyttöisillä, kädessä pidettävillä tai käsin ohjattavilla työkaluilla - erittelemätön (20)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita