TOT  7/98   Aikuiskoulutuskeskuksen oppilas putosi työtelineeltä maahan 2,5 metrin korkeudelta
Aikuiskoulutuskeskuksen työharjoittelukohteessa oli asennettu alumiinitelineet, josta puuttuivat kaiteet ja kulkutiet. Rakennusmies oli merkitsemässä räystäslinjaa, jolloin hän horjahti telineeltä ja putosi pää edellä betonialustalle 2,5 metrin korkeudesta. Hän menehtyi heti.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita