TOT  3/98   Kaivannon seinämä murtui kaivinkoneenkuljettajan päälle
Kaivinkoneella kaivettiin 3,0 metriä syvä, 2,5 metriä leveä ja hyvin jyrkkäreunainen 20 metriä pitkä kaivanto. Tämän jälkeen työntekijä meni työnjohtajan kanssa asentamaan salaojaputkea. Kaivannon penkka sortui äkisti ja työntekijä puristui kuoliaaksi alas vierineen maan alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita