TOT  26/00   Vanerityöntekijä menehtyi tukkilajittelulinjan sivupukkarin pukkaaman tukin osuttua hänen päähänsä
Havuvaneritehtaan tukkilajittelulinjalla oli havaittu tuotantohäiriö. Häiriö aiheutui tukin sivupukkarin kiinnityksen irtoamisesta. Kaksi vanerityöntekijää meni suojaportin vierestä kaiteiden välistä korjaamaan vikaa. Korjaustyön aikana sivupukkarin toimintaa ohjanneeseen induktiiviseen rajakytkimeen vaikutettiin, jolloin sivupukkari toimi ja pukkasi tukkipuun toisen työntekijän päähän.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita