TOT  8/01   Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen
Käytöstä poistetun puhelinlinjan pylväitä oli purkamassa maansiirtoyrityksen työpari. Pylvästä nostettiin kaivurin kauhaan kiinnitetyllä kettinkiraksilla. Kaatuessaan pylväs osui apumiehenä purkutyössä olleeseen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet (25)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Esineen (kannetun, siirretyn, käsitellyn jne.) hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (44)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita