TOT  3/02   Kivityöntekijä jäi kalliosta irronneen lohkareen alle
32-vuotias kivityöntekijä NN yritti nostaa kaadettavan kalliorintauksen edessä olleen kiven, jotta kalliorintaus voitaisiin kaataa esteettä. NN ei onnistunut nostamaan kiveä pyöräkuormaajan trukkihaarukoilla, joten hän yritti kammeta sen paikoiltaan kaivinkoneen kauhalla. Samalla osa kalliorintauksesta lohkesi irti, ja alkoi kaatumaan konetta kohti. Kaatuvasta kallionosasta irtosi lohkare, joka vieri ohjaamosta poistuneen NN:n päälle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kaivostoiminta ja louhinta (C1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita