TOT  11/11   Paperityöntekijä jäi puristuksiin kartonkirullan ja telaston väliin
Paperityöntekijä NN (25-v.) oli juuri saapunut yövuoroon arkittamoon. Työvuoron alussa NN oli poistamassa n. 2 tonnin kartonkirullan muovikäärettä. NN laittoi rullan pyörimään poikkeavaan suuntaan, koska hän ilmeisesti yritti ottaa pois rullastoon kiinni jäänyttä muovia. Tällöin NN jäi kartonkirullan ja rullaston väliin puristukseen. NN löydettiin menehtyneenä 23 minuutin päästä tapaturmasta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 25
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita