TOT  14/10   Katalyytin vaihtotyötä tehnyt työntekijä meni ilman paineilmalaitetta typellä täytettyyn reaktoriin
Yövuoroon katalyytin lastaustyötä tekemään tullut saksalainen työpari meni tuntemattomasta syystä reaktorin sisälle ilman paineilmalaitteita ja tarkistamatta ensin valvomokontista säiliön happipitoisuutta. Reaktori oli täytetty typellä ja miesluukulla oli varoituskyltti. Molemmat työntekijät menettivät tajuntansa ja toinen heistä kuoli tapaturman seurauksena myöhemmin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 27
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Kavuta, kiivetä jne. (64)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita