TOT  12/09   Maansiirtoajoneuvoa kuljettanut menehtyi ajoneuvon suistuttua rantakivikkoon
Loma-asuntoalueella oli menossa teiden rakentaminen. Maansiirtoajoneuvon kuljettaja NN oli ajamassa hiekkalastia rakenteella olevalle tielle. Ennen lastin purkua, NN:n yritti kääntää maansiirtoajoneuvoa mökki-tien risteyksessä peruuttaakseen sen jälkeen purkupaikalle. Mökkitiessä oli alamäkeä lähes järven rantaan saakka. Kun NN ohjasi maansiirtoajoneuvon mökkitielle, maansiirtoajoneuvo ei pysähtynyt, vaan ajautui vauhdilla rantaan saakka. Rannassa oli suuria kiviä, joiden ylitse maansiirtoajoneuvo ajautui. Ohjaamo heilahteli voimakkaasti, jolloin NN iskeytyi ohjaamon sivurakenteisiin. NN menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 19
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita