TOT  13/07   Kalanviljelijä hukkui pudottuaan jäihin
Kalanviljelijä NN (59 v.) oli tammikuussa palaamassa kävellen kalojen talvehtimisaltailta, jotka sijaitsivat rannikolla kahden saaren välissä. Paikassa oli virtauksia ja vasta muodostuvan jään paksuus oli noin 4-5 cm. NN löydettiin samana päivänä avannosta hukkuneena.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kalankasvatus, kalastus, vesiviljely (ei aluksella) (035)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 59
Työpiste Muu työpiste (9)
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita