TOT  27/04   Hitsaaja jäi kaatuneen laipion alle
Alihankintayrityksen hitsaaja NN ja levyseppä MM asensivat rakenteilla olevan laivan kansilohkoon 2 tonnin painoisen laipion. Hitsattuaan osittain (silloitus) laipion kiinni Tpalkkiin ja tuettuaan sen tukiraudalla, miehet totesivat laipion olleen keskeltä muutaman millimetrin pois asennuslinjalta. Lyhyen tauon aikana NN päätti oikaista laipion taljaan kytketyllä jäykistetarraimella. Tällöin laipio kaatui. NN jäi kaatuneen laipion alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste ()
Ammatti Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö (759)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli Alihankkija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita