TOT  10/86   Alasahanhoitaja menehtyi jouduttuaan kuljettimen hihnalle ja puristuttuaan hakkeen pudotuskuilun alaosan ja hihnakuljettimen rakenteiden väliin.
Alasahanhoitaja menehtyi jouduttuaan kuljettimen hihnalle ja puristuttuaan hakkeen pudotuskuilun alaosan ja hihnakuljettimen rakenteiden väliin. Hän oli ilmeisesti käynyt tarkistamassa vaikeasti nähtävää kohdetta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Liikkua paikallaan (67)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita