TOT  17/88   Työntekijän kuolemaan johtanut työtapaturma altistuttuaan selluloosatehtaassa rikkivedylle suodattimen pesun yhteydessä
Työntekijän kuolemaan johtanut työtapaturma altistuttuaan selluloosatehtaassa rikkivedylle suodattimen pesun yhteydessä

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti paperimassatyöntekijät (841)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön (40)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita