TOT  25/89   Polypropeenikuitukangaskoneen hoitajan kuolemaan johtanut tapaturma.
Polypropeenikuitukangaskoneen hoitajan kuolemaan johtanut tapaturma. Hänen yrittäessään poistaa kiertymää joutui käsi ja koko koneenhoitaja koneen nieluun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Tekstiilien valmistus, ja kutomo työntekijät, ompelutyö, jalkine- ja nahkatyö (701)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita