TOT  20/89   Meesauunin sähkösuotimen takuukorjauksessa sattunut työtapaturma (kaksi loukkaantunutta, joista toinen kuoli).
Meesauunin sähkösuotimen takuukorjauksessa sattunut työtapaturma (kaksi loukkaantunutta, joista toinen kuoli). Tuhkasuppiloon oli holvautunut kuumaa tuhkaa, joka laukesi työntekijöiden päälle, jotka saivat pahoja palovammoja.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti kylmään tai jäiseen esineeseen tai ympäristöön (14)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita