TOT  1/94   Työnjohtaja puristui alaslaskeutuneen hirsien työstökoneeseen liittyneen laitteen ja koneen rungon väliin
Pyöröhirsitaloja valmistavalla tehtaalla työnjohtaja kumartui työstölinjalla koneen taakse ylettyäkseen kohteeseen ja pyysi laskemaan pielityöstöterää alaspäin. Silloin säätöpyörä laskeutui alas murskaten työnjohtajan keskivartalosta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Liikkua paikallaan (67)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti leikkaavaan, terävään, kovaan, karkeaan aineelliseen tekijään (50)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita