TOT  10/95   Teräsrakenneasentaja putosi 10 metrin matkan purkaessaan masuunin sisäpuolisia työtasoja
Teräsrakenneasentaja oli irrottamassa masuunin työtasoa. Ennen polttoleikkausta työtaso kiinnitettiin köysillä nosturiin kolmipistekiinnityksellä. Työtason toinen päätykiinnitys ei täysin irronnut. Asentaja nousi työtasolle polttoleikatakseen kiinnitystä. Työtaso heilahti irrotessaan noin 1,0 m verran työskentelykohdassa, jolloin asentaja putosi 10 m matkan. Asentaja kuoli seuraavana päivänä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Pelti- ja levysepät ja rautarakennetyöntekijät, putkityöntekijät (754)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita