TOT  1/95   Autonkuljettajan kuoli haalarin hihan kietouduttua kuorma-auton alla pumppua käyttävään akseliin
Autonkuljettajan kuolemaan johtanut työtapaturma haalarin hihan kietouduttua kuorma-auton alla pumppua käyttävään akseliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita