TOT  18/98   Porari kuoli räjähdyksen aiheuttamiin vammoihin
Räjäytyskenttää porattiin, kun puoli vuotta aiemmin räjäytetyn kentän räjähtämätön panos räjähti. Räjähdyksessä porariin osui kivenkappaleita ja paine heitti hänet kahdenkymmenen metrin päähän.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita