TOT  27/01   Voimajohtoasentaja kuoli pudotessaan kaatuvan pylvään mukana
Kolme voimajohtoasentajaa oli vaihtamassa pylvään harusta. NN (53-vuotias) nousi pylvääseen irrottaakseen vaihdettavan haruksen paikoiltaan ja asentaakseen uuden tilalle. LL irrotti vaihdettavan haruksen alakiinnityksen saatuaan siihen luvan NN:ltä. Samalla, kun NN ryhtyi nostamaan harusta paikoiltaan yläkiinnityksestä, alkoi pylväs kaatua hitaasti. NN pysyi turvavaljaan köydellä kiinni kaatuvassa pylväässä, ja menehtyi välittömästi kaatumisen aiheuttamaan iskuun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön (090)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työsuoritukset (99)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita