TOT  10/01   Sähköasentaja jäi liikkeelle lähteneen nosturin rakenteiden väliin
Kaksi sähköasentajaa seurasi vierestä kun tehtaalle tilatut ulkopuoliset asentajat suorittivat siltanosturin vaijereiden ylä- ja alarajan säätötyötä. Tällöin siltanosturin vaunun päällä oli viisi henkilöä. Säätötyön edetessä nosturin vaunua ja siltaa siirrettiin eteenpäin. Siirron alussa toinen sähköasentajista puristui liikkeelle lähteneen vaunun ja kiinteän kaapelisillan väliin. Hän menehtyi vammoihinsa muutaman tunnin kuluttua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa (52)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita