TOT  8/02   Sahatyöntekijä jäi haketta lastaamassa olleen pyöräkuormaajan alle
Talonmiehen tehtävissä ollut 38-vuotias sahatyöntekijä NN oli menossa sahalla hakkeen seulahuoneeseen. Hän kulki huoneeseen ulkokautta sahan ja tuotevaraston välistä, jossa haketta siirrettiin kauhakuormaajalla kasasta kuorma-autoon. Kauhakuormaajan kuljettaja ei huomannut hakekasan takaa alueelle tullutta NN:ää. NN jäi kauhakuormaajan alle ja menehtyi myöhemmin sairaalassa saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu osuma (49)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita