TOT  7/02   Varastomies jäi puolipukkinosturin ja nostetun levyn väliin puristukseen
Hitsaamon materiaalivarastolla siirrettiin teräslevyjä puolipukkinosturilla kahden nostomagneetin avulla. Magneetteihin oli tarttunut tällä kertaa kolme teräslevyä päällekkäin. Varastomies ajoi nosturia radio-ohjauksella seisten nosturin pukin rakenteen päällä. Alimmainen levy putosi magneeteista. Varastomies pysäytti nosturin liikkeet, mutta pukin liike jatkui jarrutusmatkan ajan. Hän puristui pudonneen teräslevyn ja nosturin pukin rakenteen väliin. Hän sai kuolemaan johtaneet vakavat vammat keskivartaloon.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Esineen (kannetun, siirretyn, käsitellyn jne.) hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (44)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita