YTOT  2/07   Sahuri osui pyörivään terään menettäessään kenttäsirkkelin hallinnan
Neljä miestä sahasivat lankkuja traktorikäyttöisellä tukkipyörösahalla. Tapahtumahetkellä sahurina toiminut eläkkeellä oleva metsuri NN (66-v.) kurkotti ohjauspaikalta sahan runkopalkin yli kiristääkseen sahan toimintaan liittyvään hydraulipumppuun kuuluvaa pulttia, jolloin osui kehollaan (tai jalallaan) sahauspöydän toimintaa ohjaavaan hallintalaittee-seen. Liikkeelle lähtenyt sahauspöytä osui NN:ään ja työnsi hänet pyörivään terään.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 66
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Liikkua paikallaan (67)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti leikkaavaan, terävään, kovaan, karkeaan aineelliseen tekijään (50)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli Itsenäinen työnsuorittaja
Yrityksen koko 0 työntekijää (itsenäinen ammatinharjoittaja, ei palkattuja työntekijöitä)
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita