TOT  3/14   Prosessityöntekijä puristui työtason kaiteen ja yläpuoleisen telan väliin (tutkinta keskeytetty)
Paperitehtaalla oltiin antamassa prosessityöntekijälle työnopastusta superkalanterin päänvientiin. Opastettava prosessityöntekijä oli ensimmäistä kertaa sisäpuoleisella pystysuuntaisesti liikkuvalla työtasolla pujottamassa paperikiilaa telaston läpi. Kalanterin työtasolla oli työnopastaja sekä opastettava prosessityöntekijä. Opastettava työntekijä kurkotti työtason kaiteen yli kalanteriin päin saadakseen paperikiilan päästä kiinni. Kurkotuksen aikana hän mahdollisesti epähuomiossa painoi jalkapoljinta, joka ohjaa työtasoa liikkumaan ylöspäin. Työtaso liikkui 0,2 m/s nopeudella ylöspäin, eikä työntekijä ehtinyt huomata yläpuolella ollutta telaa. Työntekijä puristui kaiteen ja telan väliin. Tutkinta on keskeytetty TOT-johtokunnan päätöksestä.


Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa (830)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Koneen syöttäminen, tyhjentäminen (12)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita