TOT  4/11   Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden pesuun liittyvät työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Kuorma-auton kuljettaja (49-v.) oli ryhtynyt pesemään myöhään illalla tehdasalueella raakatärpättiin käytettyä kuljetussäiliötä. Hänet löydettiin menehtyneenä seuravana aamuna säiliön aukon päältä.TVL:ssa on aiemmin tutkittu vastaavantyyppisiä vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä kuolemia 3 kpl. Lisäksi 2 kuljettajaa on pudonnut muussa yhteydessä kuorma-auton säiliö-vaunun päältä. Käynnistyvässä TVL:n teematutkinnassa selvitetään kuljetussäiliöiden pesuun liittyvät ongelmat, puutteet ohjeissa ja opastuksessa, kulkuteissä ja työtasoissa ja esitetään vastaavien tapausten torjuntakeinoja esim. automaattisen/koneellisen pesun vaihtoehtoja. Tuorein kuolemantapaus liitetään osaksi yhteenvetoraporttia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen (23)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita