TOT  11/09   Sähköasentaja menehtyi sähköiskuun 20 kV muuntajalla
Kolme sähköasentajaa oli asentamassa mittaustietojen keräilylaitetta 20 kV muuntajaan. Ennen tapaturmaa vastaavanlainen laite oli jo asennettu toiseen muuntajaan. Ensin yksi asentaja oli kiivennyt muuntajapylväisiin ja kytkenyt jännitteet pois avaamalla riippulukon, kiertämällä vipua kierroksen ja sitten lukinnut taas lukon. Asentajat olivat katsomalla tarkistaneet "kipinäviiksien" olleen irtikytkettyinä. Asentaja NN asensi kuorma-auton nostokorista käsin mittauslaitteen. Kun NN oli koskettanut avointa johtoa, hän jäi kiinni johtoon, sillä yksi kipinäviiksi kosketti runkoon. NN menehtyi sähköiskuun tapaturmapaikalle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön (090)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Sähköhäiriö (11)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kontakti (19)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita