TOT  26/08   Maataloustyöntekijä jäi myrskyn vahingoittaman koivun pudonneen latvan alle
Maatalon pihatien varressa oleva koivu oli vahingoittunut myrskyssä ja NN (69 v.) oli pätkinyt moottorisahalla koivusta tielle pudonneen suuren oksan. Tämän jälkeen myrskyssä katkennut koivun latva putosi ja NN jäi sen alle. NN kuoli.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu maa- tai metsätalouteen liittyvä työympäristö (039)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 69
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Muut maa- ja metsätalouteen liittyvät tehtävät (39)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita