TOT  12/06   Betonipumppuauton kuljettaja menehtyi maasulkuun
Betonin pumppausauton kuljettaja NN (45-v.) oli juuri saanut valmiiksi omakotitalon anturin valun. Tämän jälkeen NN oli alkanut puhdistamaan betonin pumppauksessa käytettyjä laitteita nostamalla pumppausletkun puomin ylös. Tällöin puomi oli osunut auton vieressä n. 10m korkealla olleeseen 20kV:n sähkölinjaan. Kuorma-auton rengas syttyi palamaan. Paikalla olleet lähtivät sammuttamaan tulipaloa. He löysivät NN:n kuolleena kuorma-auton takaa tukijalan vierestä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 46
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita