TOT  22/06   Lankkunippupino kaatui miehen päälle aluspuita sahatessa
Varastopihalla, ns. massapaikalla, oltiin siirtämässä raskaita sahatavaranippuja. Peräkkäisiä nippupinoja oli vakautettu yhteisillä aluspuilla. NN ja MM olivat siirtäneet asiakkaalle nippuja pinosta lyhytpiikkisellä trukilla. NN (24 v.) sahasi toisen pinon päällä seisoen aluspuuta poikki, jolloin aluspuut katkesivat ja korkeampi nippupino kaatui NN:n päälle. NN kuoli heti.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 24
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita