TOT  11/07   Peltiseppä putosi pystytysvaiheessa mastotyölavan levikkeeltä
Aliurakoitsijan peltiseppä NN (35 v.) oli mastotyölavan pystytysvaiheessa n. 15 m korkeudella mastotyölavan teleskooppilevennyksellä. NN porasi maston kiinnityksiä varten reikiä räystään alapuoliseen vaakapintaan. Työtasona oleva vaneri nousi pystyyn. NN putosi leviketyötason vanerin kanssa alas ja kuoli.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 35
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Pelti- ja levysepät ja rautarakennetyöntekijät, putkityöntekijät (754)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita