TOT  18/07   Projekti-insinööri kuoli VOC-käsittelylaitoksen liuotinpolttimen kattilan räjähdyksessä
Rakenteilla olleen VOC-käsittelylaitoksen toimintaa testattiin ennen sen käyttöönottoa. Päästömittausjakson lopussa huomattiin, että putkistoon oli jäänyt liuotinta, joka päätet-tiin puhaltaa jo sammutettuun mutta kuumaan tulipesään. Kattila räjähti liuottimen höy-rystettyä. Polttoa seurannut projekti-insinööri kuoli välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 28
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita